Διαταραχες προσληψης τροφης
(Eating Disorders)

Ησυγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζει τις διαταραχές συμπεριφοράς διατροφής που αφορούν τις παθολογικές διατροφικές συνήθειες των ανθρώπων ιδιαιτερα των νέων γυναικών και που οφείλονται σε σοβαρές ψυχολογικές δυσκολίες.

Είναι πολλοί εκείνοι που αντιμετωπίζουν ποικίλα προβλήματα όσον αφορά την διατροφική τους λειτουργία και η ψυχιατρική επιστήμη έχει αναγνωρίσει διαταραχές που συνδέονται άμεσα με την διατροφή. Έχουν μελετηθεί και παρουσιαστεί ασθένειες όπως, η Ψυχογενής Ανορεξία (αποκαλούμενη νευρική ανορεξία), η Ψυχογενής Βουλιμία και η Επεισοδιακή Πολυφαγία.

Δείτε συγκεκριμένες λεπτομέρειες για κάθε διαταραχή ξεχωριστά επιλέγοντας την ανάλογη κατηγορία από το μενού περιεχομένων της ενότητας.