ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ - ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Παρατίθενται τρεις ενότητες γραπτών κειμένων , μελετών, δοκιμίων, άρθρων που αφορούν:

  • την θεραπευτική αντιμετώπιση των ναρκωτικών (προτάσεις και τεχνικές)
  • την θεραπευτική αντιμετώπιση των διαταραχών πρόσληψης τροφής (οργάνωση δικτύου –υπηρεσιών)
  • καθώς και την διδακτορική μου διατριβή που αφορά την επιδημιολογία των διαταραχών πρόσληψης τροφής στην Ελλάδα


Συνέδρια
Εγχειρίδιο για ναρκωτικά 2004
Συνέδρια
Προτάσεις για την αντιμετώπιση των διαταραχών πρόσληψης της τροφής
Συνέδρια
H ΠΟΛΗ ΚΑΙ Η ΨΥΧΗ ΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Συνέδρια
Διδακτορική Διατριβή:
Διαταραχές διατροφής και ψυχολογίας
Συνέδρια
Ανάμεικτες Παρατηρήσεις