ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Σε επιστημονικά Βιβλία (Ελληνικά)

Λίστα pdf κειμένων: Λίστα δημοσιευμένων άρθρων:
  • Μωρόγιαννης Φ., (2000). Διαταραχές Διατροφής και Ψυχοπαθολογία. Μια επιδημιολογική έρευνα σε μαθητές Λυκείου στο Νομό Ιωαννίνων. Διδακτορική Διατριβή. Παν/μιο Ιωαννίνων , Ιωάννινα.
  • Μωρόγιαννης. Φ. Οικοψυχολογία: Μια θεραπευτική πρόταση για την αγοραφοβία. Στο Βιβλίο: "Πολιτιστική Οικολογία" σελ 29-35, Ειδ. Έκδοση, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τομέας Φιλοσοφίας, Ιωάννινα 2002.
  • Μωρόγιαννης Φ., Λιάκος Α (2003). Διαταραχές Διατροφής στη εφηβική και μετεφηβική ηλικία. Στο βιβλίο: Ι. Τσιάντης (Επιμ.) Βασική Παιδοψυχιατρική, Εφηβεία, Τόμος Δεύτερος, τεύχος Δεύτερο, σελ 99-142, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα.
  • Γιαννακούλια Μ., Μωρόγιαννης Φ.,(2003): Διαιτητική Συμπεριφορά και Διατροφή στην Εφηβική Ηλικία. Στο Βιβλίο: Α. Ζαμπέλας (επιμέλεια) "Διατροφή και Κύκλος Ζωής" σελ 63, Ιατρικές Εκδόσεις Πασχαλίδη, Αθήνα, 2003.
  • Μωρόγιαννης Φ., "Χρονικότητα και αχρονικότητα στην ψυχική ζωή και την ψυχοπαθολογία". Στο βιβλίο: "Μορφές κατανόησης και διαχείρισης του Χρόνου", Ειδ. Έκδοση, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων , Τομέας Φιλοσοφίας, Ιωάννινα 2005.

Πίσω στις κατηγορίες