Ανακοινωσεις σε Συνεδρια

Ανακοινώσεις σε Πανελλήνια Συνέδρια

 • Μωρόγιαννης Φώτιος (2008): «Διαταραχές βουλιμικού φάσματος στην εφηβεία». Εισήγηση στο Πανελλήνιο Παιδοψυχιατρικό συνέδριο. Διαταραχές πρόσληψης τροφής σε παιδιά και εφήβους, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθήνα 17-18 Οκτωβρίου 2008.
 • Γιαννίτση. Σ., Μωρόγιαννης Φ.: «Δημογραφικά και Κλινικά Στοιχεία ασθενών - αυτόχειρων της Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής Ιωαννίνων (1982-1990)». 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Βόλος, 18-21/4/1991. Πρόκειται για Κλινική εργασία με αντικείμενο την διακρίβωση των δημογραφικών χαρακτηριστικών και ψυχοπαθολογικών συμπτωμάτων των αυτόχειρων ψυχιατρικών ασθενών κατά την περίοδο 1982-1990.
 • Μωρόγιαννης Φ.: «Διαταραχή Πανικού με Αγοραφοβία και Σχολική Άρνηση σε έφηβη 15 ετών». 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας, Ιωάννινα, 14-15/5/1993. Πρόκειται για αναφορά ενδιαφέρουσας περίπτωσης που αφορά την εκδήλωση Διαταραχής Πανικού με Αγοραφοβία και Σχολική Άρνηση σε μια έφηβη 15 ετών.
 • Μωρόγιαννης Φ., Μακρυδήμας Γ., Λιάκος Α.: «Δημογραφικά χαρακτηριστικά ασθενών με Ψυχογενή Ανορεξία και Ψυχογενή Βουλιμία». 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδικής - Εφηβικής Γυναικολογίας και Ενδοκρινολογίας, Αθήνα 8-11/12/1993. Πρόκειται για Ερευνητική εργασία με επιδημιολογικά στοιχεία των ασθενών με Ψυχογενή Ανορεξία και Ψυχογενή Βουλιμία που νοσηλεύτηκαν στην Ψυχ/κή Κλινική του ΠΠΓΝΙ μεταξύ 1982-1990.
 • Μωρόγιαννης Φ., Καλιντέρη Κ., Μακρυδήμας Γ., Γκίζα Β., Λιάκος Α.: «Θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με Ψυχογενή Ανορεξία: Η εμπειρία της Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής του ΠΠΓΝΙ» 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδικής - Εφηβικής Γυναικολογίας και Ενδοκρινολογίας, Αθήνα, 8-11/12/1993. Πρόκειται για Ερευνητική εργασία που περιγράφει τις Θεραπευτικές παρεμβάσεις σε νοσηλευόμενους ασθενείς με Ψυχογενή Ανορεξία στην Ψυχ/κή Κλινική του ΠΠΓΝΙ κατά το διάστημα 1982-1990.
 • Τσατσούλης Α., Μωρόγιαννης Φ., Σαββαϊδης Ι., Johnson Ε.Ο., Τσανάδης Γ., Λιάκος Α.: «Ενδοκρινικές και Μεταβολικές διαταραχές σε ασθενείς με Νευρογενή Ανορεξία». 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδικής - Εφηβικής Γυναικολογίας και Ενδοκρινολογίας, Αθήνα, 8-11/12/1993. Πρόκειται για Ερευνητική εργασία που καταγράφει τις διαταραχές των νευροενδοκρινικών αξόνων σε 5 ασθενείς με Ψυχογενή Ανορεξία που νοσηλεύτηκαν στο ΠΠΓΝΙ.
 • Τσανάδης Γ., Ζηκόπουλος Κ., Μωρόγιαννης Φ., Γκίζα. Β., Λώλης Δ.: «Απώλεια βάρους από διαταραχές διατροφής ως αίτιο αμηνόρροιας». 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδικής - Εφηβικής Γυναικολογίας και Ενδοκρινολογίας, Αθήνα, 8-11/12/1993. Πρόκειται για Επιδημιολογική Έρευνα σε μαθήτριες Λυκείου στην Ήπειρο για τη διερεύνηση των συμπεριφορών διαίτης και της σχέσης που έχει με τη δευτεροπαθή αμηνόρροια.
 • Τσανάδης Γ., Ζηκόπουλος Κ., Μωρόγιαννης Φ., Λώλης Δ.: «Η αντισύλληψη στις έφηβες της Ηπείρου». 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδικής - Εφηβικής Γυναικολογίας και Ενδοκρινολογίας, Αθήνα, 8-11/12/1993. Πρόκειται για Επιδημιολογική Έρευνα για τη διακρίβωση των μεθόδων αντισύλληψης που χρησιμοποιούν οι έφηβες στην Ήπειρο.
 • Τσανάδης Γ., Μωρόγιαννης Φ., Λώλης Δ., Λιάκος Α.: «Είναι εύκολη η διάγνωση της Ψυχογενούς Ανορεξίας; Δεδομένα εργασίας σε Μονάδα Εφηβικής γυναικολογίας και ένας οδηγός διαγνωστικής προσέγγισης Ομάδων υψηλού κινδύνου. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδικής-Εφηβικής Γυναικολογίας και Ενδοκρινολογίας, Αθήνα, 8-11/12/1993. Πρόκειται για Εκτεταμένη Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας που αναφέρεται στις δυσκολίες διάγνωσης της Ψυχογενούς Ανορεξίας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.
 • Μωρόγιαννης Φ.: «Δίαιτα, εκτροπές Συμπεριφοράς Διατροφής και Ψυχιατρικές Διαταραχές πρόσληψης Τροφής των Εφήβων» . 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Αγωγής Υγείας, Παράρτημα ΝΔ Ελλάδας, Πάτρα, 29-30/1/1994. Πρόκειται για Εργασία Επίκαιρου θέματος, που παρουσιάζει τα νεώτερα δεδομένα για τη συμπεριφορά δίαιτας και τις Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής.
 • Κρητικού Μ., Μωρόγιαννης Φ., Μανιφάβα Ε., Καλανταρίδου Σ., Ζηκόπουλος Κ.: «Ψυχικές διαταραχές κατά τη λοχεία - Ψύχωση Λοχείας». 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημόνων Μαιών - Μαιευτών, Θεσ/νίκη, 2-5/6/1994. Πρόκειται για Βραχεία Ανασκόπηση της ψύχωσης της Λοχείας.
 • Μανιφάβα Ε., Μωρόγιαννης Φ., Κρητικού Μ., Καλανταρίδου Σ., Ζηκόπουλος Κ.: «Βραχύχρονη Επιλόχεια Μελαγχολία και Επιλόχεια Κατάθλιψη». 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημόνων Μαιών - Μαιευτών, Θεσ/νίκη, 2-5/6/1994. Πρόκειται για Βραχεία Ανασκόπηση των Καταθλιπτικών Συνδρόμων που σχετίζονται με τη φάση της Λοχείας.
 • Μαντάς Χ., Μωρόγιαννης Φ., Κατέρη Μ., Λιάκος Α.: «Οικογενειακό περιβάλλον στις Διαταραχές Διατροφής». 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Πόρτο Καρράς, Χαλκιδική, 27-30/5/1994. Πρόκειται για Ερευνητική Εργασία για τη διακρίβωση του ρόλου των ενδοοικογενειακών σχέσεων και της επικοινωνίας σε ασθενείς με Ψυχογενή Ανορεξία και Ψυχογενή Βουλιμία που νοσηλεύτηκαν στο ΠΠΓΝΙ, χρησιμοποιώντας την κλίμακα Οικογενειακού Περιβάλλοντος (FES).
 • Μωρόγιαννης Φ.: «Κοινωνικο-πολιτιστικοί Παράγοντες και Ψυχιατρικές Διαταραχές Διατροφής». 9ο Μετεκπαιδευτικό Διήμερο Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Μελέτης Ψυχοσωματικών Προβλημάτων, Αθήνα 21-22/10/1994. Πρόκειται για Εργασία Επίκαιρο Θέμα με σύντομη περιγραφή του κινδύνου της Οστεοπενίας και Οστεοπόρωσης σε ασθενείς με Ψυχογενή Ανορεξία και Ψυχογενή Βουλιμία.(ΔΠΤ)
 • Μωρόγιαννης Φ., Λιάκος Α.: «Οστεοπόρωση λόγω Ψυχιατρικών Διαταραχών Διατροφής». Α' Παμπελοποννησιακό Ιατρικό Συνέδριο, Πάτρα, 28-30/10/1994.
 • Μωρόγιαννης Φ., Γιαννίτση Σ., Λιάκος Α.: «Το πολυπαραγοντικό μοντέλο Παθογένειας της Ψυχογενούς Ανορεξίας». 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Ηράκλειο, 30/3 - 3/4/1996. Πρόκειται για εργασία-Εκτεταμένη Ανασκόπηση ως προς την αιτιολογία της Ψυχογενούς Ανορεξίας και τη θεωρία της Πολυπαραγοντικής Προσέγγισης.
 • Κρητικού Μ, Μωρόγιαννης Φ., Λώλης Δ.: «Βραχύχρονη Επιλόχειος Μελαγχολία: Μελέτη επί 38 λεχωίδων»(Ανακοίνωση ). 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημόνων Μαιών - Μαιευτών, Κρήτη, 22-25/5/1996. Πρόκειται για Κλινική Εργασία που διερευνά την επίπτωση της Β.Ε.Μ σε λεχωίδες, που νοσηλεύτηκαν στο ΠΠΓΝΙ(Γυναικολογική Κλινική).
 • Μωρόγιαννης Φ.: Η ψυχοπαθολογία της πείνας, των Φ. Σκούρα και Γ.Παπαδημητρίου (1947): Μια πρωτοποριακή έρευνα. 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Λήμνος, 29/4-3/5/1998. Πρόκειται για Εργασία-Γενικό Θέμα που συγκρίνει 2 μελέτες, μια Ελληνική (Σκούρας και συν 1947) και μια Αμερικανική (Keys και συν 1950), σχετικά με την Ψυχοπαθολογία που οφείλεται στην πείνα.
 • Μωρόγιαννης Φ.: Εφηβεία, Αυτογνωσία και θάνατος στον «Πόρφυρα» του Δ. Σολωμού. Πανελλήνιο Συνέδριο «Έτος Σολωμού»: «Ο Σολωμός και το Μεσολόγγι». Τομέας Νέας Ελληνικής Φιλολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Μεσολόγγι, 2-4/5/1998.
 • Μωρόγιαννης Φ., Κέντρο Ψυχικής Υγείας, Παρελθόν, Παρόν, Μέλλον. Ανακοίνωση στο Πανελλήνιο Συνέδριο, Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, Ιωάννινα, 19-23/6/1999. Πρόκειται για Ερευνητική Εργασία που αξιολογεί το έργο του ΚΨΥ Ιωαννίνων, κατά την 20ετή λειτουργία του.
 • Μωρόγιαννης Φ.: «Η πρόληψη των διαταραχών διατροφής στους εφήβους στα πλαίσια της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης. Ανακοίνωση στο Πανελλήνιο Συνέδριο, Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, Ιωάννινα, 19-23/6/1999. Πρόκειται για Εργασία-Εκτεταμένη Ανασκόπηση που περιγράφει τα επίπεδα Προληπτικών παρεμβάσεων για τις Δ.Π.Τ , στη χώρα μας και στη Δ.Ευρώπη.
 • Μωρόγιαννης Φ.: Η παθοφυσιολογία του Έρωτος. Φρουδική περιδιάβαση με Σολωμικό Φωτισμό. Ανακοίνωση στο Επιστημονικό Συμπόσιο "Περί Έρωτος", Καπέσοβο, 30/9-2/10/1999.
 • Μωρόγιαννης Φ., Στ. Γιαννίτση, Τ. Παπαιωάννου, Α. Λιάκος. Συμπεριφορές διατροφής Ανορεκτικού τύπου, στους εφήβους. Ανακοίνωση στο 16ο Παν. Συν. Ψυχιατρικής, Κύπρος 2000. Πρόκειται για Ερευνητική Εργασία που παρουσιάζει τα δεδομένα της επικράτησης της ΨΑ στις έφηβες και τους εφήβους μαθητές Λυκείου (15-18) ετών στο Νομό Ιωαννίνων, το 1994.
 • Μωρόγιαννης Φ., Γιαννίτση Στ., Παπαιωάννου Τ., Λιάκος Α. Συμπεριφορές διατροφής Βουλιμικού τύπου στους εφήβους. Ανακοίνωση στο 16ο Παν. Συν. Ψυχιατρικής, Κύπρος 2000. Πρόκειται για Ερευνητική Εργασία που παρουσιάζει τα δεδομένα της επικράτησης της ΨΒ στις έφηβες και τους εφήβους μαθητές Λυκείου (15-18) ετών στο Νομό Ιωαννίνων, το 1994.
 • Μωρόγιαννης Φ., Οικοψυχολογία: Μια Θεραπευτική Προσέγγιση για την αγοραφοβία. Εισήγηση στο Επιστημονικό Συμπόσιο του Τομέα Φιλοσοφίας του Παν.Ιωαννίνων και του Πολιτιστικού Συλλόγου Καπεσόβου Αλέξης Νούτσος με θέμα Πολιτιστική Οικολογία , που έγινε στο Καπέσοβο, στην Πάσχάλειο Σχολή, στις 29 Ιουνίου 1Ιουλίου 2001.
 • Μωρόγιαννης Φ., (2002): Διακυμάνσεις Διπολικής Διαταραχής στην Ποιητική του Α.Εμπειρίκου.Το συνεχές μεταξύ Ψυχικής Υγείας και Ψυχοπαθολογίας. Επιστημονικό Συνέδριο του Τομέα Φιλολογίας του Παν.Ιωαννίνων και του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ιωαννιτών με θέμα:Παπαδιαμάντης, Σικελιανός, Εμπειρίκος, Ιωάννινα, 25-27/1/2002.
 • Μωρόγιαννης Φ., (2003): Η αναπαράσταση της απόγνωσης σε ασθενείς με διαταραχές πρόσληψης τροφής. Πανελλήνιο Συνέδριο: Η συμβολή της τέχνης στις ψυχιατρικές θεραπείες. Χανιά, 15-18/5/03.
 • Μωρόγιαννης Φ., (2003): Από την αυτοπαρατήρηση στη δημιουργική γραφή μέσω της ψυχοθεραπείας. Η περίπτωση της Β και το διήγημά της. Πανελλήνιο Ψυχιατρικό Συνέδριο: Η συμβολή της τέχνης στις ψυχιατρικές θεραπείες. Χανιά, 15-18/5/03.
 • Μωρόγιαννης Φ., (2003): 50 χρόνια μετά την ανακάλυψη της δομής του DNA. Μεταγονιδιακή εποχή του εγκεφάλου: Νέες προκλήσεις, νέες προοπτικές. Διημερίδα Τμήματος Λογοθεραπείας, ΤΕΙ Ηπείρου: 30-31 Μαΐου 2003, Ιωάννινα.
 • Μωρόγιαννης Φ., (2004): Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση: Δεδομένα και ερωτήματα από την Ήπειρο, 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, 14-18/5/2004, Κως
 • Μωρόγιαννης Φ., (2004: Ψυχοθεραπεία και Λογοθεραπεία.Η γλώσσα της θεραπείας, η γλώσσα ως θεραπεία και η νοσούσα γλώσσα. 2η Επιστ. Ημερίδα ΤΕΙ Ηπείρου - Τμήματος Λογοθεραπείας. 24-6-2004, Ιωάννινα.
 • Μωρόγιαννης Φ., (2004): Χρονικότητα και αχρονικότητα στην ψυχική ζωή και στην Ψυχοπαθολογία. 3ο Συνέδριο του Τομέα Φιλοσοφίας του Παν. Ιωαννίνων. Καπέσοβο, 25-26 /9/2004, Ιωάννινα.
 • Μωρόγιαννης Φ., (2005): Διαβήτης τύπου 2 και Κατάθλιψη, 5ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο στο Διαβήτη τύπου 2. Διαβήτης τύπου 2 και Συννόησηση.Εκπαιδευτικό Κέντρο Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα, 22-23/10.2005.
 • Μωρόγιαννης Φ., (2006): Καταπολεμώντας το στίγμα εναντίον των ατόμων που πάσχουν από Σχιζοφρένεια. Συνέδριο της ΔΥΠΕ Ηπείρου , Ασπράγγελοι, Ιωάννινα, 6-8/4/06.
 • Μωρόγιαννης Φ., (2006): Διαταραχές Διατροφής και Ψυχοπαθολογία σε εφήβους. 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, 4-8 Μάιου 2006, Αθήνα. Εισήγηση σε Στρογγυλή Τράπεζα.
 • Μωρόγιαννης Φ., (2007): "Θεραπεία της Κατάθλιψης, Αντικαταθλιπτικός Λόγος και νεώτερα Μέσα", Κοινωνία και Ψυχιατρική, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή, Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων , 13-16Δεκεμβρίου 2007 Ιωάννινα
 • Μωρόγιαννης Φ., (2008): "Διαταραχές βουλιμικού φάσματος στην εφηβεία", Εισήγηση στο Πανελλήνιο Παιδοψυχιατρικό συνέδριο "Διαταραχές πρόσληψης τροφής σε παιδιά και εφήβους", Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθήνα 17-18 Οκτωβρίου 2008
 • Μωρόγιαννης Φ., (2009): Ο ρόλος της οικογένειας στην θεραπεία της ψύχωσης και στην συμμόρφωση στην φαρμακευτική αγωγή. Διάλεξη, Ψυχιατρικός Τομέας Νοσοκομείου Χατζηκώστα , Ιωάννινα 14/2/2009
 • Μωρόγιαννης Φ., (2009): Άτυπη Κατάθλιψη.Διάλεξη, Συνέδριο: Τα είκοσι χρόνια του ΚΨΥ Ιωαννίνων, 28-3-2009
 • Μωρόγιαννης Φ., (2009): Η ψυχιατρική στην Πρωτοβάθμια Περίθαλψη.Αγχώδεις Διαταραχές .Διάλεξη, 27/5/2009, Άρτα.
 • Επιστημονικό Συμπόσιο Γενικής Ιατρικής :"Πώς οι γιατροί της ΠΦΥ θα μπορούν να θεραπεύσουν ανορεκτικούς και βουλιμικούς ασθενείς;", 25/9/2011, Λουτράκι
 • Το παγωμένο αίνιγμα της ψυχογενούς ανορεξίας. Η συννοσηρή γοητεία της ψυχογενούς βουλιμίας. Η ουτοπική διαστροφή της υπερφαγίας. Η ανάγκη για ένα νέο αιτιολογικό υπόδειγμα και η κλινική ιατρική θεραπευτική αντιμετώπιση. 1o Πολύθεματικό συνέδριο Ψυχιατρικής και 2ης Διεπιστημονικής Συνάντησης Σχέσεων Ψυχιατρικής και Δικαίου, Κοζάνη, 19-21/4/2013.

  • Philip Barker: Basic Family Therapy, Third Edition, Blackwell 1992. "Αρχές Οικογενειακής Ψυχοθεραπείας". Επιμέλεια και Μετάφραση στα Ελληνικά Φ. Μωρόγιαννης, Αλεξ. Τζοβάρα. Ιωάννινα 2003, TEI Ηπείρου.
  • Roger Brumback: "Κλινικά θέματα Νευροψυχολογίας - Συμπεριφορική Νευρολογία - Οργανική Ψυχιατρική". Επιμέλεια Έκδοσης στα Ελληνικά: Φ. Μωρόγιαννης και Ομάδα Σπουδαστών ΤΕΙ. Ιωάννινα, 2004 ΤΕΙ Ηπείρου.
  • Insup Taylor &Martin Taylor: "Ψυχογλωσσολογία". Επιμέλεια Ελληνικής Έκδοσης Φ. Μωρόγιαννης και Ομάδα Σπουδαστών ΤΕΙ. Ιωάννινα, 2004 ΤΕΙ Ηπείρου.
  • Φ.Μωρόγιαννης και Ομάδα Σπουδαστών ΤΕΙ. Ιωάννινα 2007 Διαταραχές επικοινωνίας και παιδιά με ψυχιατρικά προβλήματα και προβλήματα συμπεριφοράς, των Diana Rogers-Adkinson και Penny Griffith. Εκδόσεις Singular Publishing Group, Inc, San Diego, London , 1999 ΤΕΙ Ηπείρου.
  • Μωρόγιαννης Φώτιος (2013):Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.Κλινικό Φροντιστήριο.Εισηγητής.1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχικής Υγείας στην ΠΦΥ.Μέγαρο, Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών.10-13/10/2013, Αθήνα
  • Μωρόγιαννης Φώτιος (2013):‘’Αποδοχή της θεραπείας από Ψυχωσικούς Ασθενείς στην Κονότητα’’Διάλεξη.1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχικής Υγείας στην ΠΦΥ.Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών.10-13/10/2013, Αθήνα
  • Μωρόγιαννης Φώτιος (2014):Η κατάθλιψη στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, 29/1/2014, Πρέβεζα
  • Μωρόγιαννης Φώτιος (2014):Δημιουργικότητα και Ψυχοπαθολογία 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, 11/4/2014, Στρόγγυλη Τράπεζα,Ιωάννινα.
  • Μωρόγιαννης Φώτιος (2014):Αγχώδεις Διαταραχές και Κατάθλιψη. Εξατομικευμένες θεραπείες. Παρουσίαση περιστατικών. Ελληνικό Κολλέγιο Γενικών Ιατρών (Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ), 13-15 Μαρτίου 2015, Ιωάννινα.
  • Μωρόγιαννης Φ.(2015):Αγχώδεις Διαταραχές και Κατάθλιψη. Εξατομικευμένες Θεραπείες. Παρουσίαση Περιστατικών. Ομάδες εργασίας του Ελληνικού Κολλεγίου των Γενικών Ιατρών (Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ.) .) Ξενοδοχείο Porto Galini Λευκάδα 1-3 Μαΐου 2015
  • Μωρόγιαννης Φώτιος (2015):Κατάθλιψη και Συναισθηματικές Διαταραχές. Εξατομικευμένες Θεραπείες-Παρουσίαση Περιστατικών. Ομάδες εργασίας του Ελληνικού Κολλεγίου των Γενικών Ιατρών (Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ.) Ξενοδοχείο Μargarona Royal Πρεβεζα 19-21 Ιουνίου 2015
  • Μωρόγιαννης Φώτιος (2016):Διπολική διαταραχή και Κατάθλιψη. Εισήγηση στο Θεματικό Συνέδριο του Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ. Πήλιο 12-3-2016.
  • Μωρόγιαννης Φώτιος (2016):Αγχώδεις Διαταραχές στην ΠΦΥ. Εισήγηση στο Θεματικό Συνέδριο του Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ. Ιωάννινα 19-3-2016, Hotel Grand Serai.
  • Μωρόγιαννης Φώτιος (2016):Ψυχολογικές Διαστάσεις του Καρκίνου του Μαστού στις γυναίκες. Εισήγηση στο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής για τον Καρκίνο του Μαστού.Ιωάννινα 15-3-2016, Hotel Du Lac.
  • 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Ψυχικής Υγείας.Ελληνικό Κολλέγιο Γενικής Ιατρικής:Η αντιμετώπιση των Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.18/12/2016, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών .
  • Μωρόγιαννης Φ.Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.Ομάδες Εργασίας Ελληνικού Κολλεγίου Γενικών Ιατρών Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ, 28-30 Απριλίου, Λίμνη Πλαστήρα
  • Μωρόγιαννης Φ. Κλινικό Φροντιστήριο. Η τρέχουσα θεραπευτική πρόταση για μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της Σχιζοφρένειας με θεραπεία μακράς δράσης.25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής 11-14/5 2017, Κέρκυρα
  • Μωρόγιαννης Φ. Κλινικό Φροντιστήριο. Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Ομάδες Εργασίας Ελληνικού Κολλεγίου Γενικών Ιατρών Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ.Συνδιοργάνωση Ιατρικός Σύλλογος Λευκάδας, 2-4 /6/2017 Λευκάδα

  ΟΔρ. Φώτης Μωρόγιαννης έχει συμμετάσχει σε πληθώρα συνεδρίων επιστημονικού ενδιαφέροντος με επίκεντρο διάφορα θέματα της ψυχιατρικής τα οποία έιχαν διεθνή και πανελλήνιο χαρακτήρα.

  Επιλέξτε κάποιο από τα παρακάτω συνέδρια ώστε να δείτε την αντίστοιχη παρούσιαση του Δρ. Φώτη Μωρόγιαννη.
Πίσω στις κατηγορίες Πάνω στη σελίδα
Προσωπικός Τίτλος
 • ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Έργα
Με τον καθηγητή Φιλοσοφίας κ. Παναγιώτη Νούτσο στο Καπέσοβο, σε Επιστημονικό Συμπόσιο του Τομέα Φιλοσοφίας του Παν.Ιωαννίνων και του Πολιτιστικού Συλλόγου Καπεσόβου Αλέξης Νούτσος με θέμα Πολιτιστική Οικολογία.
Θερινό Σχολείο με τον κ. Φ. Μωρόγιαννη
Θερινό Σχολείο με τον κ. Φ. Μωρόγιαννη

Θερινό Σχολείο με τον κ. Φ. Μωρόγιαννη
Θερινό Σχολείο με τον κ. Φ. Μωρόγιαννη
Θερινό Σχολείο με τον κ. Φ. Μωρόγιαννη

Θερινό Σχολείο με τον κ. Φ. Μωρόγιαννη
Θερινό Σχολείο με τον κ. Φ. Μωρόγιαννη
Θερινό Σχολείο με τον κ. Φ. Μωρόγιαννη