ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Σε πρακτικά Συνεδρίων

  • Μωρόγιαννης Φ., (1994): «Διαταραχή Πανικού με Αγοραφοβία και Σχολική Άρνηση σε έφηβη 15 ετών». Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρείας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας, (Επιμέλεια: Ελ. Πετρίδου, Μπ. Ντάβου), σσ. 142-143. Αθήνα 1994.
  • Κρητικού Μ., Μωρόγιαννης Φ., Μανιφάβα Ε., Καλανταρίδου Σ., Ζηκόπουλος Κ. (1994): «Ψυχικές Διαταραχές κατά τη λοχεία - Ψύχωση Λοχείας». Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Επιστημόνων Μαιών - Μαιευτών, σ.σ. 92-93, Τόμος Εισηγήσεων, Θεσ/νίκη 1994.
  • Μανιφάβα Ε., Μωρόγιαννης Φ., Κρητικού Μ., Καλανταρίδου Σ., Ζηκόπουλος Κ. (1994): «Βραχύχρονη Επιλόχεια Μελαγχολία και Επιλόχεια Κατάθλιψη». Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Επιστημόνων Μαιών - Μαιευτών, σ.σ. 90-91, Τόμος Εισηγήσεων, Θεσ/νίκη 1994.
  • Μωρόγιαννης Φ., (1994): Κοινωνικοπολιτιστικοί παράγοντες και Ψυχιατρικές Διαταραχές Διατροφής. Πρακτικά 9ου Μετεκπαιδευτικού Διήμερου Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Ψυχοσωματικών Προβλημάτων, Περιοδική έκδοση (1994), τ.9, σ.σ. 118-124, Αθήνα 1994.
  • Μωρόγιαννης Φ., (1999): Η παθοφυσιολογία του ΄Ερωτος.Φρουδική Περιδιάβαση με Σολωμικό Φώς. Περιοδικό του Παν. Ιωαννίνων, Δωδώνη, Ειδικό Αφιέρωμα, Τόμος ΚΗ, Μέρος Τρίτο,σσ.103-110, Ιωάννινα 1999.
  • Μωρόγιαννης Φ., (2003): Από τη Μοριακή Βιολογία στις επιστήμες της Συμπεριφοράς. Γονίδια, Γονιδίωμα και Ψυχιατρική. Προκλήσεις και Προοπτικές. Πρακτικά Συνεδρίου "Ο ρόλος του λογοθεραπευτή στο σύγχρονο διεπιστημονικό περιβάλλον". σ.94-101, Έκδοση ΤΕΙ Ηπείρου, Ιωάννινα.

Πίσω στις κατηγορίες