ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Διεθνή Βιβλιογραφία σε Επιστημονικές Εργασίες

  • Morogiannis F(2000): Eating Disorders and psychopathology:An epidemiological study in High School Students in Ioannina province.Thesis dissertation.University of Ioannina. In :Yannakoulia M., Matalas Antonia –Leda, Grivetti E.Louis. (2003):From frugality to disordered eating behavior:The case of Greece.In Eating Disorders in the Mediterranean Area, Giovanni Maria Ruggiero, Editor, pp.151-158 ISBN 1-59033-713-1, 2003 Nova Science Publishers, Inc
  • Μωρόγιαννης Φ(2003) Οι επιπτώσεις των ΔΠΤ στο άτομο την οικογένεια και την κοινωνία.Στο βιβλίο Νικηφ. Αγγελόπουλος. Ιατρική Ψυχολογία και Ψυχοπαθολογία-Μια σύγχρονη Ψυχιατρικήτ.Β σελ. 550-559. Εκδ. ΒΗΤΑ Αθήνα 2009.
  • Μωρόγιαννης Φ. (2000).Θεραπευτικές ανάγκες ασθενών με Διαταραχές Διατροφής στο Πλαίσιο της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης. Πρωτογενής, Δευτερογενής και Τριτογενής Πρόληψη.Τετράδια Ψυχιατρικής Νο 70, Απρίλιος – Μάιος – Ιούνιος 2000, σελ 21-31 στο: Γεωργιτσοπούλου Ε.(2003) ‘’Ψυχογενής Βουλιμία’’, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.
  • Μωρόγιαννης Φ (2007): Ψυχοπαθολογία σχετιζόμενη με διαταραχές πρόσληψης τροφής σε μη κλινικό πληθυσμό εφήβων.. Τετράδια Ψυχιατρικής Απρίλιος-Μάιος –Ιούνιος 2007, τ.98.σσ 21-30, στο: Δούκα Α. (2008)’’ Αναζητήσεις στην Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό τ.6 (1) 87-96 15/7/2008 εκδ.ΤΕΦΑΑ
  • Μωρόγιαννης Φ (2012): Διαταραχές Διατροφής και ψυχοπαθολογία (Επιδημιολογική έρευνα σε μαθητές Λυκείου στον Νομό Ιωαννίνων). Διδακτορική Διατριβή, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 2000, στο S.Pliatskidou et al ‘’ Reliability of the Greek version of the eating disorder examination questionnaire (EDE –Q) in a sample of adolescent students’’ στο Ψυχιατρική 23 (4), 2012 σελ.302

Πίσω στις κατηγορίες