ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

(ΩΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ)

 • European Eating Disorders Review (1992-2000) Έκδοση της Eating Disorders Association.
 • International Journal of Eating Disorders (1989-) Official Publication of the Academy for Eating Disorders.
 • Ψυχιατρική (1990-) Έκδοση της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας.
 • Ιατρική (1994-) Έκδοση της Εταιρείας Ιατρικών Σπουδών.
 • Τετράδια Ψυχιατρικής (1993-).Έκδοση της Επιστημονικής Ένωσης Δημ. Ψυχιατρείου)
 • Harvard Review of Psychiatry (1997-)
 • Κεφαλαλγία (1993-) Έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Κεφαλαλγίας.
 • Neurologia et Psychiatria (1991-2000). Official Journal of the South - East European Society for Neurology and Psychiatry)
 • Hellenic Medical Review (1997-1999) Έκδοση της Ιατρικής Εταιρείας της Διασποράς.
 • Νέα Υγεία (1995-) Έκδοση της Εταιρείας Προαγωγής και Αγωγής Υγείας.
 • American Journal of Psychiatry. Οfficial Journal of the American Psychiatric Association. (2000-).
 • Δελτίο της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας(2004-) On line Version.
 • Εξελίξεις στην Παχυσαρκία, Δελτίο της Ελληνικής Εταιρείας Παχυσαρκίας(2000-)

Πίσω στις κατηγορίες