ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Συμμετοχή σε Διεθνή Συνέδρια

 • The Royal College of Psychiatrists - Winter Quarterly Meeting, London, 24-25/1/1989.
 • VIII World Congress of Psychiatry Athens 13-19/10/1989
  8ο Παγκόσμιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Αθήνα, 13-19/10/1989.
 • VIII World Congress of Psychiatry Athens 27-30/3/1991
  Γαλλο - Ελληνικό Συνέδριο για το Παιδί και τον Έφηβο, Αθήνα, 27-30/3/1991.
 • European Symposium:Adolescence-The mirror of transition , Ψυχιατρική Εταιρεία - Παιδοψυχιατρικός Κλάδος. Συμπόσιο: «Εφηβεία, ένα μεταβατικό στάδιο σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο», Αthens, 25-27/10/1991.
 • 2nd London International Conference on Eating Disorders, London 25-27/4/1995.
 • The Annual Sigmund Freud Lecture (given by Dr. Antre Green) Topic: «Has Sexuality anything to do with Psychoanalysis?», London, Middlesex Hospital Medical School, 27/4/1995.
 • 4th International Psychiatric Congress: International Society for Adolescent Psychiatry «Trauma in Adolescence», Athens, 5-8/7/1995.
 • Suicide-Biopsychological Approaches, Αυτοκτονία - Βιοψυχοκοινωνικές Προσεγγίσεις, Διεθνές Συνέδριο, Αθήνα, 16-19/5/1996.
 • European Psychiatry Symposium «Is Serotonin the key in the treatment of Anxiety and Depression?», Monaco, 1/6/1996
 • The Third London International Conference on Eating Disorders, 15-17/4/1997, London
 • Stress-related to violations of human rights - and its consequences. Rehabilitation Center for Torture Victims. International Congress. Ioannina, 5-7/9/1997.
 • Psychotherapy in Europe:Trends and Practices, Athens-September, 11-14/9 1997.
  Η ψυχοθεραπεία στην Ευρώπη: Τάσεις και πρακτικές. Ευρωπαϊκό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ψυχιάτρων - Κλάδου ψυχοθεραπείας, Αθήνα, 11-14/9/1997.
 • Cognitive Treatment of Anxiety Disorders: Very brief, very effective. 3-hour workshop. 1th European Conference on Psychotherapy. Athens, 11-14/9/97.
 • The 4th London International Conference on Eating Disorders, London, 21-24/4/1999.
 • Regional Congress, Preventive Psychiatry, WPA, Athens, 24-28 February 1999, Παγκόσμια Ψυχιατρική Εταιρεία Περιφερειακό Συνέδριο Προληπτική Ψυχιατρική, Αθήνα 24-28 Φεβρουαρίου 1999.
 • 15o World Congress of Psychosomatic Medicine, Athens Παγκόσμιο Συνέδριο Ψυχοσωματικής Ιατρικής, Αθήνα, 16-20/4/1999.
 • The Fourth London International Conference on Eating Disorders, London 20 to 22-4-1999
 • International Conference on The Treatment of Eating Disorders, 18-19 Μαίου 2000, Χαλκιδική. The Cognitive Analytic Psychotherapy in the Treatment of Eating Disorders (2-day practical conference and exhibition).
 • International Congress: SSRIS today and in the future. Σεβίλλη, Ισπανία 14-16 Ιουνίου 2001. The Lundbeck Institute of Psychiatry.
 • International course "The fetus as a patient". Department of Obstetrics and Gynecology , Ioannina University Hospital September, 2-4 2001 Ιoannina, Greece.
 • "The 21st Century Psychiatrist", American Psychiatric Association 2002 155th Annual Meeting , May 18-23, 2002, Philadelphia, USA.
 • Twenty Third CINP Congress, June 23-27 2002, Montreal, Canada.
 • European Sympsium: “Evidence Based Medicine in Dementia and Depression in Old Age’’. The Lunbeck Institute of Psychiatry , Copenhagen, 30 September-4 October, 2002.
 • Organon Scientific Expert Meeting 2003, Malta, June, 26-29/2003.
 • European Council on Eating Disorders Meeting. 10-12 September 2003, Budapest.
 • Astra Zeneca International Psychiatry Symposium: "Approaches to the management of bipolar disorder : past, present & future", 11-13 November 2003, France.
 • 24th CINP Congress Paris,June 20-24, 2004.
 • 5th International Congress of Neuropsychiatry. 1st Mediterranian Regional Congress of the world Federation of Societies of Biological Psychiatry. Athens 14-18/10/2004.
 • World Psychiatric Association .International Congress. Treatment in Psychiatry:Αn update, Florence, Italy, November 10-13 2004.
 • World Psychiatric Association .Regional and International Congress:Αdvances in Psychiatry. March 12-15 Athens, Greece.
 • The 7th London International Eating Disorders Conference.4-6 April 2005, Imperial College London.
 • The 9th Multidisciplinary International Conference of Biological Psychiatry:Stress and Behavior. St. Petersburg, Russia, 16-19/5/2005.
 • European Congress:From parents to Children:The impact of parental mental illness on their children Hellenic Society of child and Adolescents Psychiatry, September 23-25/9/2005 Athens, Greece.
 • 9th General Meeting of European Council on Eating Disorders. September 7-9/9/2005 Innsbruck, Austria.
 • 2nd International Congress on Brain and Behavior. 17-20 November 2005 , Thessaloniki, Greece.
 • Neuroscience Education Institute, NEI Psychopharmacology Academy 2-Day symposium (Prof.Stephen M Stahl MD PhD). March 18-19 Athens Greece.
 • International Conference on Eating Disorders - Academy for Eating Disorders. June 7-10 2006, Barcelona, Spain.
 • World Psychiatric Association - International Congress 2006: "Psychiatry: Uniqueness and Universality", July 12-16, 2006 Istanbul, Turkey.
 • 1st Europea Congress of the International Neuropsychiatric Association and 2nd Mediterranean Congress of the World Federation of Societies of Biological Psychiatry, Athens 7-10 December 2006.
 • World Congress on Controversies in Obesity, Diabetes and Hypertension (CODHy), October 26-29, 2007, Berlin, Germany
 • The 8th London International Eating Disorders Conference 2007, 29-31 March 2007
 • The Seventh International Review of Bipolar Disorders, 3-5 May 2007, Rome, Italy
 • 7th International Review of Bipolar Disorders on the 3-5 May 2007.Royal College of Physicians, London.
 • European Council on Eating Disorders, ECED PORTO 2007, September 12-21 2007
 • Expanding your clinical skills:Α 2 day intensive training course in Scandinavia on the treatments of eating disorders 25 & 26 February 2008, Oslo Norway
 • 50th Anniversary of the CINP, XXVI CINP Congress 13-17 July 2008, Munich, Germany
 • XIV World Congress of Psychiatry, 20-25 September 2008 , Prague Czech Republic
 • 2nd European Congress of the International Neuropsychiatric Association, 3rd Mediterranean Congress of the World Federation of Societies of Biological Psychiatry. 16-19 October 2008, Athens, Greece
 • The 9th London International Eating Disorders Conference, 31-2 April 2009, Institute of Education, London
 • Living with bipolar disorder: Symptom control and beyond, 27-29 April 2009, Stockholm Sweden
 • Cognitive-Behavioural Therapy for Children, Adolescents and Families with Obsessive-Compulsive Disorder. Seminar-Workshop (by Prof. Paul Salkovskis) , 31-10-2009 Athens (8 hours).
 • Helping People to Choose to Change:Focysed Cognitive-Behavioural Therapy for Obsessional Problems. Seminar-Workshop (by Prof. Paul Salkovskis) , 29 and 30-10-2009 (16 hours).
 • Eating Disorders International Conference 2010 11-13 March 2010 London
 • XVIIIth World Congress on Psychiatric Genetics, October 3-7 2010 Athens Greece.
 • Clinical Expert Forum Meeting, Barcelona Spain October 22-23 2010.
 • .Bipolar Forum: An International Conference on Bipolar Disorders, Athens Greece 18-20/2/2011.
 • European Accreditation Committee.Stand alone Meeting(2-day) on the Janssen PsyAcademy, 13-15-2011.
 • 19th.European Congress of Psychiatry , Vienna Austria,, 12-15 March 2011
 • The 10th London International Eating Disorders Conference. 29, 30, & 31 March 2011 Institute of Education, London.
 • Maudsley Annual Reviews of Psychiatry, 27-29/6/2011, London
 • 24th ECNP Congress European College of Neuropsychopharmacology,, 3-7 /9/2011 September Paris, France
 • .Enable Masterclass Speaker Training:Paths to Treatment Success in Bilopar Disorder, 18-19 November 2011 Barcelona, Spain.
 • 20th European Congress of Psychiatry, 3-6/3/2013, Pregue Czech Republic
 • LEAP tm Institute: TRAIN THE TRAINER COURSE (by Prof. Xavier Amador PhD) Athens April 2012 (Workshop 8 Hours).
 • Cross – matching issues between medical specialties II,Trabzon Turkey 28/4/-1/5/2012
 • World Psychiatric Association International and Monothematic Congress on “Crisis and Disasters:Psychococial Consequences” held in Athens Greece on 6th to 9th March 2013.
 • 21st European Congress of Psychiatry , ‘’ Leadership in Psychiatry,’’ Management of Eating Disorders, Psychosis and treatment ’’,Nice France 6-9/4/2013
  CME Courses:
  • ‘’Leadership skills in Psychiatry,
  • ’’First steps in the Management of Eating Disorders:Active Collaboration and Assesment with patient and family”
  • ”Understanding Psychosis:A psychopathological Guide for clinicaql Examination’’
  • ”Management of Depressed Adolescent” Nice France 6-9/4/2013
 • Living with Shcizophrenia. International Congress, Wolrd Federation of Mental Health and Hellenic Psychiatric AssociationAthens, October 9-11-2014 Aigli Zappeion.
 • International Congress of IEMFSLimassol Cyprus 7-9/10/2015 Psychological effects after face surgery(speaker).
 • 25th European Congress of PsychiatryEPA, Florence Italy 1-4 April 2017

Πίσω στις κατηγορίες Πάνω στη σελίδα