ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΟΔρ. Φώτης Μωρόγιαννης έχει συμμετάσχει σε πληθώρα συνεδρίων επιστημονικού ενδιαφέροντος με επίκεντρο διάφορα θέματα της ψυχιατρικής τα οποία έιχαν διεθνή και πανελλήνιο χαρακτήρα.

Επιλέξτε από τις ανάλογες κατηγορίες συνεδρίων για να δείτε σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια τα στοιχεία του κάθε συνεδρίου όπως που και πότε πραγματοποιήθηκε, καθώς και το θέμα του κάθε συνεδρίου.Συνέδρια
Διεθνή Συνέδρια
Συνέδρια
Πανελλήνια Συνέδρια
Συνέδρια
Ειδικά Σεμινάρια