ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΟΔρ. Φώτης Μωρόγιαννης προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες του στην KIN.A.Ψ.Υ (Κίνηση Αδερφών Ατόμων με Προβλήματα Ψυχικής Υγείας - KIN.A.Ψ.Υ.) από τον Ιούνιο του 2010.

Κίνηση Αδερφών Ατόμων με Προβλήματα Ψυχικής Υγείας - KIN.A.Ψ.Υ.